Sóng Hở 1T5

 	

Sóng Hở 1T5

Sóng Hở 1T5

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT

Kích thước (External)
420x140x60 mm ± 10 mm