PALLET NHỰA P101012_TTBK

 	

PALLET NHỰA P101012_TTBK

PALLET NHỰA P101012_TTBK

Gía: Liên hệ

CHI TIẾT

Kích thước 1000x1000x120 mm

Tải trọng động 800 kg

Tải trọng tĩnh 2400 kg