pallet kê hàng trong kho lạnh

 	

pallet kê hàng trong kho lạnh

pallet kê hàng trong kho lạnh

CHI TIẾT

pallet kê hàng trong kho lạnh

pallet nhựa mầu với chất lượng tốt hơn,chịu được nhiệt độ thấp

KT 1100x1100x150 mm

Tải trọng động 1000kg

tải trọng tĩnh 4000 kg

số đường nâng 04

hàng Việt Nam chất lượng cao mới 90%