Sóng Bít 1T5

 	

Sóng Bít 1T5

Sóng Bít 1T5

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT

Kích thước (External)
600 x 420 x 140 mm ± 10 mm