Sóng Bít 1T

 	

Sóng Bít 1T

Sóng Bít 1T

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT

Kích thước (External)
600x420x100mm ± 10 mm